Last Updated: Tuesday, July 21, 2020

Dùbhlan samhraidh - pupaidean sgàile bheathaichean

What is this?

Cleachd lampa no toirds a’ soillseachadh balla gun chàil air gus leigeil leis an leanabh agaibh sgàilean a chruthachadh leis na làmhan aca.

Cleachd lampa no toirds a’ soillseachadh balla gun chàil air gus leigeil leis an leanabh agaibh sgàilean a chruthachadh leis na làmhan aca. Seo beagan sgàilein bheathaichean a dh’fhaodadh iad a chruthachadh.  Chithear barrachd nithean sa cheangal gu h-ìosal.  Dh’fhaodadh an leanabh agaibh taisbeanadh de phupaidean sgàile bheathaichean a dhèanamh airson an teaghlaich sa Ghàidhlig.