Search

Refine your search

Showing 562 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 16 June 2020
Àite matamataig sa bheatha làitheil – àrd-sgoil

Cuidichidh an gnìomh ionnsachaidh seo daoine òga gu àite matamataig sa bheatha làitheil agus san àite-obrach, a rannsachadh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Cluich uisge gus cànan matamataigeach a bhrosnachadh – tràth-bhliadhnaichean agus Prìomh 1

Tha feum aig clann òg air a bhith a’ cleachdadh cànan co-cheangailte ri tomhas tomhas-lìonaidh ann an co-theacsaichean fìor-bheatha, gus teirmean mar làn agus falamh a thuigsinn.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 28 November 2017
A family learning approach to maths - Pizza Maths in Renfrewshire

​Pizza Maths is a family learning project that helps parents to develop the skills and confidence to support their children with maths, using a holistic social practice approach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Gnàth-chùrsaichean teaghlaich – tràth-bhliadhnaichean agus Prìomh 1

Cuidichidh an gnìomh seo an leanabh agad gu bhith ag ionnsachadh mu na diofar ghnàth-chùrsaichean a tha ann am beatha teaghlaich agus a bhith gan cur ann an òrdugh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 September 2019
Using the Model for Improvement methodology to close the poverty related attainment gap in numeracy

Through the use of data, headteachers from Earlston Cluster identified an attainment gap in numeracy for their schools.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 18 September 2018
A summary of STEM resources

A ‘one-stop-shop’ for practitioners - joining the dots across current STEM provision on the National Improvement Hub to provide a coherent resource of information.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 02 July 2020
Dùbhlan samhraidh – A’ Ceannach airson Cuirm-chnuic

A bheil thu a’ coimhead airson rudeigin ri dhèanamh tro shaor-làithean an t-samhraidh? Am-bliadhna, dh’fhaodadh gum bi saor-làithean an t-samhraidh rud beag eadar-dhealaichte dhuinn uile. Is dòcha nach bi thu a’ dèanamh nan nithean as àbhaist dhut a bhith a’ planadh air a dhèanamh. Ma tha sibh a’ coimhead airson gnìomh spòrsail a dh’fhaodas sibh a dhèanamh mar theaghlach tro mhìosan an t-samhraidh, dh’fhaodadh gum bi sibh airson seo fheuchainn:

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 10 February 2021
Fractions and mixed number problems – third and fourth level

This learning activity provides learners with the opportunity to develop further their skills when using fractions and mixed numbers.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Powers notation – third and fourth level

This learning activity provides learners with the opportunity to develop further their vocabulary and notation when writing and working with whole number powers.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Patterns and sequences – first level

This is the first of three activities where children learn about patterns. Children are given the opportunity to investigate and explain patterns and designs