Search

Refine your search

Showing 370 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 15 May 2020
Non-fiction - secondary

This is the second task which will help you to develop the your skills in recognising and understanding the differences between fiction and non-fiction texts.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Cluich uisge gus cànan matamataigeach a bhrosnachadh – tràth-bhliadhnaichean agus Prìomh 1

Tha feum aig clann òg air a bhith a’ cleachdadh cànan co-cheangailte ri tomhas tomhas-lìonaidh ann an co-theacsaichean fìor-bheatha, gus teirmean mar làn agus falamh a thuigsinn.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Gnàth-chùrsaichean teaghlaich – tràth-bhliadhnaichean agus Prìomh 1

Cuidichidh an gnìomh seo an leanabh agad gu bhith ag ionnsachadh mu na diofar ghnàth-chùrsaichean a tha ann am beatha teaghlaich agus a bhith gan cur ann an òrdugh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Our community – early years, primary and secondary (1)

Children and young people should use these ideas to have a conversation with parents/carers, or someone they phone or speak to using a computer.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Our community – early years to secondary

Children and young people should use these ideas to have a conversation with parents/carers, or someone they phone or speak to using a computer.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 02 June 2020
Creative writing 1 – secondary

These learning activities are suggested to challenge your young person to think creatively and to develop their skills in using language.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 08 June 2020
Week 6 - tv favourites - primary

In this activity, your child is encouraged to make a summary of their favourite TV programmes.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 June 2020
Co-ordinate battleships - secondary

This learning activity will help young people to revise co-ordinates in a fun activity.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 June 2020
Iris fhaireachdainnean - sgoil-àraich, bun-sgoil agus àrd-sgoil

Sa ghnìomh seo, bidh clann agus daoine òga a’ còmhradh agus a’ sgrìobhadh gus a bhith a’ cruthachadh ‘iris fhaireachdainnean’.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 16 June 2020
Àite matamataig sa bheatha làitheil – àrd-sgoil

Cuidichidh an gnìomh ionnsachaidh seo daoine òga gu àite matamataig sa bheatha làitheil agus san àite-obrach, a rannsachadh.