Search

Refine your search

Showing 92 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 23 September 2020
Equivalent forms of fractions, decimal fractions and percentages – second level

Find some ideas to support you to design a learning activity on equivalent forms of simple fractions, decimal fractions and percentages.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 August 2020
Equivalent fractions, comparing fractions 2 - second level

This is the second in a set of three activities. In this activity, you will help children explore ways to compare fractions.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
A’ tighinn ri chèile aon uair eile deiseil airson bogadh - second level

Tha an gnìomh seo a’ cuimseachadh air càirdeasan agus clann a bhith a’ tighinn còmhla ri an caraidean an dèidh a bhith air an sgaradh agus a bhith a’ dèanamh feadhainn ùra deiseil airson bogadh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 23 September 2020
Equivalent forms of decimal fractions – second level

These activities focus on equivalent forms of simple fractions and decimal fractions.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 25 November 2020
Converting units of measure – numeracy and mathematics 2 – second level

This is the second in a set of three activities which focus on converting related units of measure.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Is fhiach dealbh mìle facal! - second level

Bidh clann a’ rannsachadh agus a’ dèanamh coimeas eadar ìomhaighean a tha a' cur na h-Alba air adhart. Bidh iad a’ comharrachadh susbaint, cuspairean agus feartan dealbhaidh cumanta, agus a’ taisbeanadh nan toraidhean aca a’ cleachdadh teicneòlas didseatach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 16 June 2020
Negative numbers – second level

Find some ideas to support you to design an activity on negative numbers which you can use or adapt for learners in your class while they are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 14 May 2020
Converting units of measure - second level

Ideas to support you to design an activity on measure which you can use or adapt for learners in your class while they are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 11 November 2020
Interpret and draw conclusions from information 2 - second level

A series of three activities which have been designed to encourage children to interpret and draw conclusions from information displayed, taking reliability factors into account.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Multiples and factors 1 – second level

This is the first in a series of three activities. All of these activities are set in the context of a TV quiz show called ‘Maths Maze’. These activities have been designed to encourage children to investigate and identify the multiples and factors of numbers.