Search

Refine your search

Showing 15 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
A’ comharrachadh mo chòraichean - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh nan daoine òga gu bhith a’ luachadh dè cho math ’s a tha an t-ionnsachadh aca a’ faighinn taic bho chòraichean Cunnradh nan Nàiseanan Aonaichte air Còraichean Chloinne (UNCRC).

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
Sgrìobhadh aithriseach - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do dhaoine òga a bhith ag ionnsachadh mu na prìomh fheartan ann an sgrìobhadh teacsa aithriseach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 August 2020
Mise agus Bogadh: Òran, dannsa, dràma - third and fourth level

Tha na molaidhean an cois a’ ghnìomh ionnsachaidh seo airson gnìomhan a bheireadh taic do fhileantas chloinne.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
A’ leasachadh sgilean còmhraidh, ag ullachadh - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do dhaoine òga a bhith a’ beachdachadh air suidheachaidhean ro-uallaich nam beatha agus mar a tha iad a’ dèiligeadh riutha.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 23 September 2020
Leughadh airson tlachd - third and fourth level

Bidh an gnìomh seo a' cuideachadh dhaoine òga le bhith a' deasbad air cùis làithreach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 11 November 2020
Cruthaich film goirid - third and fourth level

Obraichidh daoine òga còmhla ann am buidheann gus film goirid no sgriobt a chruthachadh air cuspair a thaghas iad fhèin. Dh’fhaodadh seo a bhith air a dhèanamh mar phàirt den phròiseact Film-G.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 07 October 2020
Leughadh – a’ cur fiosrachadh air dòigh agus ga chleachdadh - third and fourth level

Tha an gnìomh seo a’ brosnachadh dhaoine òga gu bhith a’ leughadh theacsaichean gu gnìomhach agus an uair sin a bhith a’ taisbeanadh prìomh eileamaidean den teacsa ann an dòigh eadar-dhealaichte. Bidh e ag adhartachadh sgrùdadh air prìomh fheartan teacsa fiosrachail.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
A’ tighinn ri chèile aon uair eile deiseil airson bogadh - third and fourth level

Tha an gnìomh seo a’ cuimseachadh air dàimhean deimhinneach mar a bhios daoine òga a’ tighinn còmhla an dèidh a bhith air an sgaradh airson ùine.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Suaicheantasan sa Ghàidhlig - third and fourth level

Tron ghnìomhachd seo, rannsaichidh daoine òga suaicheantasan cultarail Gàidhlig agus a’ bhuaidh a th' aca air beatha agus cultar na Gàidhlig. Leasaichidh iad sgilean cruthachalachd, gu sònraichte a thaobh feòrachas, ceasnachadh agus dealas airson a bhith a’ sgrùdadh a’ chànain agus a’ mheadhain anns a bheil iad ag ionnsachadh.